• referanser_1
  • referanser_2
  • referanser_3
  • referanser_4
  • referanser_5
Slideshow Gallery by WOWSlider.com v5.0

Tjuvholmen 2010
Ventilasjon m/ kjøling-Rehab
Kunde: BN Bank Luftmengde: Eksisterende anlegg
Kontraktssum ca. kr. 1.700.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og
utførelse av eksisterende ventilasjonsanlegg, tilpasset ny planløsning.

Dr. Maudsgate 10, 2006 - 2007
Ventilasjon m/kjøling - Rehab
Kunde: Vika Eiendoms forvaltning AS Luftmengde +- 100.000 m3/h
Kontraktssum ca. kr. 10.000.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og installering av nytt balansert ventilasjonsanlegg.

Finansnæringens hus, 2010
Ventilasjon m/ kjøling-Rehab
Kunde: Malling Eiendomsdrift
ASLuftmengde: Eksisterende anlegg
Kontraktssum ca. kr. 500.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og
utførelse av eksisterende ventilasjonsanlegg, tilpasset ny planløsning

Klingenberggt 7, 2005-
Ventilasjon m/ kjøling-Rehab
Kunde: Vika Eiendomsforvaltning AS
Klimateknikk Oslo as har deltatt i større og mindre rehabiliteringsarbeider for denne eiendommen.
Nye ventilasjonsanlegg og kjølemaskiner er installert av oss.

Kommunenes Hus, 2006-2007
Ventilasjon m/ kjøling-Rehab
Kunde:Kommunenes hus Luftmengde +- 70.000 m3/h
Kontraktssum ca. kr. 5.800.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og
installering av nytt balansert ventilasjonsanlegg.

Drømtorp VGS, 2007
Ventilasjon m/kjøling - Rehab/ nybygg
Kunde: OBAS Øst AS
Luftmengde +- 60.000 m3/h
Kontraktssum ca. kr. 4.200.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og installering av nytt balansert ventilasjonsanlegg.

Hammersborggt 2, 2010/11
Ventilasjon m/kjøling - Rehab
Kunde: AFBF AS
Luftmengde +- 120.000 m3/h
Kontraktssum ca. kr.17.300.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og utførelse av eksisterende ventilasjonsanlegg, tilpasset ny planløsning. Et spennende og krevende prosjekt, hvor Klimateknikk Oslo AS leverte et moderne energiøkonomisk system med bl.a ca 1600 VAV spjeld.

Stortingsgtn. 30, 2010/11
Ventilasjon m/ kjøling - Rehab
Kunde: Malling Eiendomsdrift AS Luftmengde: Eksisterende anlegg Kontraktssum ca. kr. 750.000,- eks. mva
Rehabprosjekt hvor KlimaTeknikk Oslo A/S var side entreprenør med ansvar for prosjektering og
utførelse av nytt ventilasjonsanlegg.

 
Lilleakerven 4 Malling Eiendomsdrift AS
Rehabilitering av eksisterende næringsbygg. Lokalene skal tilpasses ny leietager. Klimateknikk Oslo as har ansvaret for omprosjektering og tilpasning av eksisterende ventilasjon og kuldeanlægg, til ny planløsning for ny leietager.
Kontraktssum: 400.000,- NOK
Stortingsgaten 30 Eiendomshuset Malling
Rehabilitering av eksisterende kontorbyg. Klimateknikk Oslo as installerer ny ventillasjon og kjøling for 4.etg. Klimateknikk Oslo as har ansvaret for prosjektering og utførelse.
Kontraktssum: 750.000,- NOK
DBL Bygget NCC Construction
Nytt bibliotek og læringssenter for Diakonhjemmet sykehus. Klimateknikk Oslo as har ansvaret for prosjektering og utførelse for ventillasjon, kuldeanlæg og automatiseringsanlægg.
Kontraktssum: 3.300.000,- NOK
Sparebank 1 H2 AF Byggfornyelse
Rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Grunnet fortetting installerer Klimateknikk Oslo as fullverdi vav regulering for 8 etasjer. Klimatekk Oslo as har ansvaret for prosjektering og utførelse.
Kontraktssum: 17.300.000,- NOK
Kjelsås skole AF Byggfornyelse
Prosjektet består av rehabilitering av eks. skole og nybygg. Klimateknikk Oslo as har ansvaret for prosjektering og utførelse for ventillasjon, kuldeanlægg og automatiseringsanlegg.
Kontrakssum: 9.900.000,- NOK
Hegdehaugsveien 31 Vika Eiendomsforvaltning as
Prosjektet består av rehabilitering av eksisterende restaurant. Klimateknikk Oslo as har ansvaret for prosjektering og installering av nytt ventillasjons og kuldeanlegg.
Kontraktssum: 1.034.000,- NOK